De neamul moldovenilor online dating

Posted by / 27-Oct-2016 06:20

Tot ca un exerciţiu de imaginaţie, cu această cetăţenie şi popularitatea de care dispune peste Prut, preşedintele Traian Bă­ses­cu ar putea deveni chiar preşedintele Republicii Moldova dupa 2015, după ce îi expiră al doilea mandat în România (Constitutia Moldovei prevede ca presedintele trebuie sa aibă, la preluarea funcţiei cetăţenie de cel puţin 10 ani).Graniţele României s-ar extinde cu 490 de kilometri (diferenţa dintre gra­niţele Republicii Moldova cu Ro­mânia şi cea cu Ucraina), iar suprafaţa agricolă i-ar creşte cu 1,7 milioane de hectare, adică un plus de 13% faţă de suprafaţa agricolă totală a Ro­mâniei de 13 mil. Lungimea căilor ferate ar creşte cu 10% (1.190 km are Republica Moldova şi 11.300 km Româ­nia), iar cea a drumurilor cu aproape 11% (la cei 81.000 km de drumuri publice s-ar adăuga cei 8.800 km de drumuri publice din Republica Moldova).Pre dânşii am urmat, care vezi în izvod, ei pavăţa, ei suntŭ povaţa mea, ei răspundŭ şi pizmaşilor neamului acestor ţări şi zavistnicilor.Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după acéste cumplite vremi anilor noştri, cânduva şi mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vréme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtŭ cetitul cărţilor.numele de valahi, care le-a fost dat de către popoarele barbare…Noi, moldovenii, la fel ne spunem români, iar limbii noastre nu dacică, nici moldovenească…, ci românească, astfel că dacă vrem să-l întrebăm pe un strein de ştie limba noastră, nu-l întrebăm „ştii moldoveneşte” ci „ştii româneşte? Constatarea pe care ne permitem să o facem în finalul acestei pagini este următoarea: Atunci când abordează subiecte economice, sociale, politice, politicianul Igor Dodon este convingător.În plus, România are nevoie de un nou obiectiv strategic după ce a intrat în Uniunea Euro­pea­nă şi NATO.

Acest lucru a fost înţeles de companiile străine care întâi au venit în România şi apoi au trecut Prutul în Republica Moldova.

Sunt convins că aveţi un viitor frumos aici, în Moldova!

”.În imaginea alb-negru din ziar, nu se vede prea clar, dar în imaginea color din internet se poate uşor constata că pe frontispiciul liceului „Dimitrie Cantemir” nu sunt arborate culorile naţionale ale Republicii Moldova, albastru-galben-roşu”, ci cele ale Federaţiei Ruse, „alb-albastru-roşu”.

Şi în acest caz el se situează de partea adevărului.

Dar atunci însă când abordează subiecte lingvistice, identitare, domnul Dodon se situează de partea neadevărului şi riscă să devină ridicol.

de neamul moldovenilor online dating-20de neamul moldovenilor online dating-86de neamul moldovenilor online dating-51

Sângur Mântuitorul nostru, domnul şi Dumnezeu Hristos, ne învaţă, zicândŭ: Čńďèňŕèňĺ ďèńŕíiŕ, adecă: Cercaţi scripturile.

One thought on “de neamul moldovenilor online dating”